เครื่องวัดอุณหภูมิที่เหมาะกับยุคโควิด!

เครื่องวัดอุณหภูมิ

ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า เครื่องวัดไข้ ปรอทวัดไข้ หรือ เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายนั้นสำคัญเป็นอย่างในยุคนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19 ทำให้มีผู้ที่ติดเชื้อกันเป็นจำนวนมาก ทำให้ต้องมีการวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าร้านสะดวกซื้อ และมีคนจำนวนมากที่ต้องสังเกตอาการของตนเองว่ามีอาการที่จะทำให้ติดเชื้อโควิดหรือไม่ ซึ่งหนึ่งในอุปกรณ์ที่ใช้ในการเช็กอุณหภูมิในร่างกาย นั้นก็คือ “ เครื่องวัดอุณหภูมิ

ประเภทของเครื่องวัดอุณหภูมิ

1. เครื่องวัดไข้แบบปรอท เครื่องวัดอุณหภูมิแบบปรอทนั้นยังสามารถแบ่งออกได้อีก ได้แก่ ปรอทวัด ไข้แบบปรอทแก้ว เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิในร่างกายที่มีความแม่นยำค่อนข้างสูง แต่จะใช้เวลาในการ วัดที่นาน ก่อนวัดไข้ต้องทำการสลัดปรอทให้อยู่ที่ 35 องศา เสียก่อน เหมาะกับเด็กที่มีอายุ 5 ปีขึ้นไป และปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิที่ใช้เวลาในการวัดเพียงแค่ 10-20 วินาที เท่านั้น ใช้งานง่าย มีเสียงเตือนเมื่อวัดได้อุณหภูมิที่คงที่แล้ว เครื่องวัดไข้แบบดิจิตอลนั้นเป็นเครื่องวัดอุณหภูมิ ที่เหมาะกับทุกวัย
2. เครื่องวัดไข้แบบอินฟราเรด
เครื่องวัดไข้แบบอินฟราเรด คือเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายที่ไม่ต้อง สัมผัสเข้ากับเครื่องวัดโดยตรง เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิทางหู เครื่องวัดไข้ทางหน้าผาก ( เป็นเครื่องวัด ไข้แบบยิงหน้าผากรูปคล้ายปืน ) โดยเครื่องวัดไข้แบบอินฟราเรดนั้นใช้เวลาในการวัดเพียงแค่ 1 วินาที เป็นเครื่องวัดไข้ที่เหมาะกับเด็กเล็ก ที่ไม่สามารถควบคุมตนเองให้อยู่นิ่งได้
3. เครื่องวัดไข้แบบดิจิตอล
เครื่องวัดไข้แบบดิจิตอล คือเครื่องวัดไข้ที่สามารถวัดไข้ที่เร็วและมีความ แม่นยำในการวัดไข้มากที่สุด และเป็นเครื่องวัดไข้ที่สามารถหาซื้อได้ง่าย
เครื่องวัดไข้ OMRON รุ่น MC-720
เครื่องวัดไข้ Omron รุ่น MC-720 เป็นเครื่องวัดไข้แบบ อินฟราเรด ที่ยิงวัดไข้ทางหน้าผาก โดยไม่ต้องสัมผัสกับผิวโดยตรง สามารถวัดไข้ได้อย่างแม่นยำ
เครื่องวัดไข้ TERUMO รุ่น C205 เครื่องวัดไข้ Terumo รุ่น C205 เป็นปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล ที่ มีปลอกสำหรับจำเก็บ สามารถใช้งานได้ง่าย เพียงแค่ดึงปลอกที่สวมอยู่ออกจากตัวปรอทเพียงแค่นี้ ตัวเครื่องก็ทำเปิดทำงานแล้ว เมื่อต้องการปิดเครื่องก็แค่สวมปลอกกลับเข้าไปในปรอทเท่านั้น ( รุ่นนี้ ไม่มีปุ่มสำหรับเปิด-ปิด )
เครื่องวัดไข้ K3 PRO เครื่องวัดไข้ K3 PRO เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด ใช้วัดอุณหภูมิ ผ่านทางหน้าผากโดยไม่ต้องสัมผัส มีจอ LCD แสดงอุณหภูมิในร่างกาย 

หากจะพูดถึงเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายเพื่อช่วยสังเกตอาการป่วยโดยไม่พูดถึง “ปรอทวัดไข้ดิจิตอล” ก็คงจะไม่ได้ เพราะอุปกรณ์ชนิดนี้เปรียบเสมือนกับผู้ช่วยคนสำคัญที่ทำให้เราสามารถวัดอุณหภูมิร่างกายของตนเองได้ 

Leave a Reply

Your email address will not be published.