Tag: Thermometer

เครื่องวัดอุณหภูมิ

เครื่องวัดอุณหภูมิที่เหมาะกับยุคโควิด!เครื่องวัดอุณหภูมิที่เหมาะกับยุคโควิด!

ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า เครื่องวัดไข้ ปรอทวัดไข้ หรือ เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายนั้นสำคัญเป็นอย่างในยุคนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19 ทำให้มีผู้ที่ติดเชื้อกันเป็นจำนวนมาก ทำให้ต้องมีการวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าร้านสะดวกซื้อ และมีคนจำนวนมากที่ต้องสังเกตอาการของตนเองว่ามีอาการที่จะทำให้ติดเชื้อโควิดหรือไม่ ซึ่งหนึ่งในอุปกรณ์ที่ใช้ในการเช็กอุณหภูมิในร่างกาย นั้นก็คือ “ เครื่องวัดอุณหภูมิ ” ประเภทของเครื่องวัดอุณหภูมิ 1. เครื่องวัดไข้แบบปรอท เครื่องวัดอุณหภูมิแบบปรอทนั้นยังสามารถแบ่งออกได้อีก ได้แก่...