Tag: มอเตอร์เซอร์โว

มอเตอร์เซอร์โว

เหตุผลที่จำเป็นต้องใช้ มอเตอร์เซอร์โวเหตุผลที่จำเป็นต้องใช้ มอเตอร์เซอร์โว

มอเตอร์เซอร์โว เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้ารูปแบบหนึ่งที่นำมาควบคุมเครื่องจักรกลได้ นอกจากนี้แล้วยังสามารถควบคุมระบบการทำงานอื่นเพื่อให้เป็นไปอย่างที่ผู้ควบคุมต้องการ ยกตัวอย่างคือ การควบคุมแรงตำแหน่ง ควบคุมแรงบิด ควบคุมความเร็ว เพื่อผลลัพธ์ที่ดีและมีความแม่นยำสูง ในบทความจะมาพูดถึงเหตุผลที่คนส่วนใหญ่ต้องใช้งาน มอเตอร์เซอร์โว ว่ามีอะไรบ้าง  เพราะอะไรจึงต้องใช้ มอเตอร์เซอร์โว  มอเตอร์เซอร์โว คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการระยะของการเคลื่อนที่หรือก็คือการหมุน ควบคุมความเร็ว รวมถึงควบคุมแรงบิดมอเตอร์ แต่มอเตอร์แบบปกติจะไม่สามารถควบคุมการทำงานดังที่กล่าวมานี้ได้ ขนาดมอเตอร์ชนิดนี้จะวัดขนาดด้วยหน่วยที่เป็น Watt...