Tag: นำเข้าของจากจีน

นำเข้าของจากจีน

ขั้นตอนการนำเข้าของจากจีนขั้นตอนการนำเข้าของจากจีน

ปัจจุบันการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนได้รับความนิยมขึ้นมาก เพราะเรามีอินเทอร์เน็ตทำให้สามารถสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้ง่าย ๆ แต่สำหรับพ่อค้าแม่ค้าหรือคนที่ต้องการนำเข้าสินค้าจากจีนคราวละมาก ๆ การใช้บริการ Shipping ก็เหมาะสมกว่าและยังช่วยอำนวยความสะดวกให้เรามากกว่าด้วย แต่การนำเข้าสินค้าต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้าง ทำไมการนำเข้าผ่านบริการ Shipping ถึงสะดวกกว่า ในบทความวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเรื่องขั้นตอนการนำเข้าสินค้ารวมถึงเอกสารที่ต้องเตรียมการหากต้องการนำเข้าสินค้า 1. ยื่นเอกสารข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า การยื่นเอกสารข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า ต้องทำการกรอก ข้อมูลดังต่อไปนี้• ข้อมูลเรือเข้าและใบตราส่งสินค้า• บัญชีรายการสินค้าทุกรายการและบัญชีรายละเอียดการบรรจุหีบห่อ•...