Tag: ของเล่นเด็ก

ของเล่นเด็ก

สิ่งที่พ่อแม่ยุคใหม่ควรทำความเข้าในการเลี้ยงลูกสิ่งที่พ่อแม่ยุคใหม่ควรทำความเข้าในการเลี้ยงลูก

ก่อนอื่นก่อนจะเข้าเนื้อหากันเราคงต้องยอมรับกันก่อนว่าปัจจุบันนั้น “พ่อแม่ยุคใหม่” นั้นกำลังมีมากขึ้นอย่างมาก และเราคงจะต้องยอมรับกันว่าพ่อแม่ยุคใหม่นั้นกำลังมีความเข้าใจผิด ๆ ในการเลี้ยงลูกอยู่มากเลยทีเดียว ซึ่งบางเรื่องเองก็สำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ “สิ่งที่แม่ยุคใหม่ควรทำความเข้าใจก่อนที่จะเลี้ยงลูก” กันนะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่จะต้องทำความเข้าใจก่อน    เลี้ยงลูกไม่ใช่การปล่อยลูกไว้กับ Smart Phone   อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ การปล่อยลูกไว้กับ Smart Phone นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากและพ่อแม่หลายคนนั้นกำลังมีความเข้าใจผิดในเรื่องนี้อยู่ การปล่อยลูกไว้กับ Smart Pone ไม่ใช่การเลี้ยงลูกที่ดีนะครับ เพราะว่าเด็ก ๆ นั้นจะได้รับเพียงแค่ความสนุกอย่างเดียว ไม่ได้รับความอบอุ่น ไม่ได้การพัฒนาในด้านอื่น ๆ ดังนั้นการจำกัดเวลาการเล่น Smart...