เหตุผลที่จำเป็นต้องใช้ มอเตอร์เซอร์โว

มอเตอร์เซอร์โว

มอเตอร์เซอร์โว เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้ารูปแบบหนึ่งที่นำมาควบคุมเครื่องจักรกลได้ นอกจากนี้แล้วยังสามารถควบคุมระบบการทำงานอื่นเพื่อให้เป็นไปอย่างที่ผู้ควบคุมต้องการ ยกตัวอย่างคือ การควบคุมแรงตำแหน่ง ควบคุมแรงบิด ควบคุมความเร็ว เพื่อผลลัพธ์ที่ดีและมีความแม่นยำสูง ในบทความจะมาพูดถึงเหตุผลที่คนส่วนใหญ่ต้องใช้งาน มอเตอร์เซอร์โว ว่ามีอะไรบ้าง 

เพราะอะไรจึงต้องใช้ มอเตอร์เซอร์โว 

มอเตอร์เซอร์โว คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการระยะของการเคลื่อนที่หรือก็คือการหมุน ควบคุมความเร็ว รวมถึงควบคุมแรงบิดมอเตอร์ แต่มอเตอร์แบบปกติจะไม่สามารถควบคุมการทำงานดังที่กล่าวมานี้ได้ ขนาดมอเตอร์ชนิดนี้จะวัดขนาดด้วยหน่วยที่เป็น Watt ( วัตต์ ) แต่ละชนิดของตัวมอเตอร์ก็จะมีขนาดที่แตกต่างกัน จึงทำให้ผู้ใช้งานมีตัวเลือกในการใช้ที่หลากหลาย สำหรับใครที่กำลังสงสัยว่าทำไม มอเตอร์เซอร์โว จึงควบคุมการทำงานได้ ก็กล่าวได้เลยว่า แค่ตัวมอเตอร์อย่างเดียวจะไม่สามารถทำงานได้ ต้องมีองค์ประกอบอื่น ๆ ด้วยจึงจะควบคุมการทำงาน โดยสามารถกล่าวถึงองค์ประกอบได้ดังต่อไปนี้ 

  • Controller หน้าที่หลักของอุปกรณ์นี้ก็คือการรับคำสั่งที่มาจากผู้ใช้งานเกี่ยวกับความต้องการว่าจะให้ มอเตอร์เซอร์โว มีความเร็วเท่าไหร่ในการเคลื่อนที่ แล้วจะเคลื่อนที่ด้วยระยะทางไกลหรือใกล้ เรียกได้ว่า Controller เป็นตัวกำหนดว่ามอเตอร์มีระยะทางเคลื่อนที่และมีความเร็วอย่างไร 
  • Servo Driver เป็นตัวรับสัญญาณที่ส่งมาจาก Controller ซึ่งจะสั่งให้ตัวมอเตอร์เคลื่อนที่ตามคำสั่ง โดย Servo Driver จะทำการปรับตั้งค่ามอเตอร์ให้อยู่ในรูปแบบที่ควบคุม ทั้งในเรื่องของแรงบิด ความเร็ว และตำแหน่ง หรือก็คือการที่เป็นอุปกรณ์สำหรับกำหนดพารามิเตอร์หรือตัวแปรเพื่อให้ มอเตอร์เซอร์โว ทำงานได้แม่นยำและถูกต้อง ถือได้ว่าอุปกรณ์ชนิดนี้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ 
  • Servo Motor เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ขับเคลื่อนเครื่องจักรกลรวมถึงระบบการทำงานชนิดนั้นให้อยู่ในแบบที่ต้องการตามคำสั่งที่มาจากอุปกรณ์อย่าง Servo Driver อันเป็นตัวควบคุมการทำงานหรือระยะเคลื่อนที่ให้เหมาะสม มีความแม่นยำสูง และเคลื่อนที่ได้อย่างถูกต้อง ผู้ใช้งานสามารถกำหนดได้เองว่าจะให้ตัว มอเตอร์เซอร์โว มีความเร็วเท่าไหร่และมีการทำงานเป็นอย่างไรเพื่อจุดประสงค์การใช้งานที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด 

จะเห็นจากที่กล่าวมาทั้งหมดในบทความนี้ ผู้อ่านจะได้รับความรู้มากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับ มอเตอร์เซอร์โว ว่าเป็นมอเตอร์แบบไหน ต่างจากแบบปกติอย่างไร แล้วทำไมคนส่วนใหญ่จึงต้องใช้มอเตอร์ชนิดนี้ในการทำงาน ซึ่งมีประสิทธิภาพการใช้งานที่สูงและเหมาะอย่างยิ่งกับคนที่ต้องการควบคุมมอเตอร์ด้วยตนเองผ่านองค์ประกอบต่าง ๆ ดังที่กล่าวมา ทำให้การดำเนินชีวิตประจำวันมีความสะดวกสบายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าใดก็ตาม

Leave a Reply

Your email address will not be published.