ศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียง บริการที่ตอบโจทย์ผู้สูงอายุและผู้ป่วย 

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียง

ประเทศไทยได้มีการให้บริการผู้ป่วยติดเตียงตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันซึ่งได้รับการพัฒนามอย่างต่อเนื่องจนทำให้ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียง มีสถานบริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงหลายแห่งที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ซึ่งบางคนอาจจะยังไม่เห็นถึงความสำคัญของการบริการรูปแบบนี้และมองข้ามไป ในบทความนี้เราจะมากล่าวถึงการบริการของ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ให้รู้จัก 

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียง มีลักษณะอย่างไรบ้าง 

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียง เรียกได้ว่าเป็นบ้านสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง มีบุคลากรเฉพาะทางคอยอำนวยความสะดวก ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยตลอดเวลา 24 ชม. รวมถึงการช่วยอาบน้ำ ถ่ายอุจจาระ เดิน แต่งกาย รับประทานอาหาร ทำกายภาพบำบัดและโภชนาการบำบัดสำหรับผู้ป่วยด้วย ไม่เพียงเท่านั้นยังจัดกิจกรรมที่ช่วยลดความเหงาให้ผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุด้วย ภายใน ศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียง อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี เหมาะแก่การพักผ่อน มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น กริ่งเพื่อขอความช่วยเหลือ เครื่องปรับอากาศ กล้องวงจรปิด รถเข็นคนพิการ ราวจับ ผู้ดูแลใน ศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียง มีความชำนาญและเชี่ยวชาญสูงด้านการบริการต่าง ๆ ที่เหมาะต่อผู้ป่วยแต่ละรูปแบบ รวมไปถึงการดูแลที่ใกล้ชิดไม่ให้ผู้ป่วยเกิดปัญหาต่อการดำเนินชีวิตประจำวันแต่อย่างใด 

บริการของ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียง  

บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยใน ศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียง เป็นแหล่งบริการที่มีความหลากหลายและมีสถานที่หลายแห่งเหมาะกับการดูแลผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุที่ครอบครัวไม่มีเวลาเพียงพอต่อการดูแล อีกทั้งยังเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการพักระยะสั้น ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ ซึ่งผู้ป่วยในกลุ่มนี้ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่พักฟื้น อยู่อาศัย และช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ รวมทั้งผู้ทุพพลภาพ ดังนั้น ศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียง จึงมีบทบาทในการช่วยเหลือผู้ป่วยกลุ่มนี้สำหรับผู้สูงอายุที่เป็นญาติของคนที่ไม่มีเวลาดูแลเนื่องจากทำงาน รวมถึงผู้ที่ต้องการให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญดูแลอย่างใกล้ชิด โดยจะให้บริการในรูปแบบการจัดตั้งบ้านพักคนชราและที่พักพิงโดยนำบ้านหรือที่อยู่อาศัยมาปรับปรุงให้เหมาะสมกับชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียงทุกราย มีเครื่องมือและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและดูแลอย่างเต็มที่ เช่น รถเข็น เครื่องปรับอากาศ ราวจับที่ใช้เดินสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว 

จากบทความนี้ทำให้รู้ว่า ศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียง เป็นศูนย์บริการสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงที่มีการดูแลอย่างใกล้ชิด บุคลากรทุกคนมีทักษะ และผ่านการฝึกอบรม จึงมีประสบการณ์พอสมควร สร้างความมั่นใจต่อผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุว่าจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี 

Leave a Reply

Your email address will not be published.