ขั้นตอนการนำเข้าของจากจีน

นำเข้าของจากจีน

ปัจจุบันการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนได้รับความนิยมขึ้นมาก เพราะเรามีอินเทอร์เน็ตทำให้สามารถสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้ง่าย ๆ แต่สำหรับพ่อค้าแม่ค้าหรือคนที่ต้องการนำเข้าสินค้าจากจีนคราวละมาก ๆ การใช้บริการ Shipping ก็เหมาะสมกว่าและยังช่วยอำนวยความสะดวกให้เรามากกว่าด้วย แต่การนำเข้าสินค้าต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้าง ทำไมการนำเข้าผ่านบริการ Shipping ถึงสะดวกกว่า ในบทความวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเรื่องขั้นตอนการนำเข้าสินค้ารวมถึงเอกสารที่ต้องเตรียมการหากต้องการนำเข้าสินค้า

1. ยื่นเอกสารข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า การยื่นเอกสารข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า ต้องทำการกรอก ข้อมูลดังต่อไปนี้
• ข้อมูลเรือเข้าและใบตราส่งสินค้า
• บัญชีรายการสินค้าทุกรายการและบัญชีรายละเอียดการบรรจุหีบห่อ
• เอกสารอื่น ๆ เช่น เอกสารผู้รับบรรทุกหรือผู้รับประกันภัยธนาคารและใบอนุญาตนําเข้าหรือ เอกสารอื่นตามที่กฎหมายกำหนด
จากนั้นข้อมูลเหล่านี้จะถูกส่งเข้าไปในฐานระบบของศุลกากรต่อไป
2. ยื่นใบขนสินค้าขาเข้าให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ หลังจากศุลกากรได้รับข้อมูลแล้ว ทาง เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นในใบขนสินค้าขาเข้าของเรา หากมีข้อมูลผิดพลาดต้องทำ การแก้ไขให้ถูกต้องและครบถ้วน จากนั้นเมื่อข้อมูลทั้งหมดถูกต้องแล้ว ศุลกากรจะออกเลขที่ใบขน สินค้าให้กับเรา
3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลสินค้าพร้อมแจ้งรายละเอียดเงื่อนไขภาษีอากร ในขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ จะตรวจสอบรายละเอียดสินค้าและแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
• ใบขนสินค้าขาเข้าประเภทที่ไม่ต้องตรวจสอบพิธีการ (Green Line) สินค้าประเภทนี้สามารถนำใบ ขนสินค้าขาเข้าไปชำระภาษีอากรและวางประกันที่เกี่ยวข้องได้ทันที
• ใบขนสินค้าขาเข้าประเภทที่ต้องตรวจสอบพิธีการ (Red Line) สินค้าประเภทนี้ต้องนำใบขนสินค้า ขาเข้าไปติดต่อกับหน่วยงานประเมินอากรของท่านที่นำเข้าสินค้าก่อนเพื่อให้กลายเป็นสินค้า Green Line จากนั้นสามารถชำระภาษีอากรได้ 3 ช่องทางที่เราสะดวก คือ ผ่านกรมศุลกากร, ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ และผ่านช่องทางธนาคาร
4. เจ้าหน้าที่ทำการตรวจและปล่อยสินค้า
หลังจากยื่นใบขนสินค้าขาเข้ากับใบเสร็จรับเงินที่เราไป จ่ายค่าภาษีอากรที่คลังสินค้า เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบข้อมูลของสินค้าเพื่อความถูกต้องอีกครั้ง จากนั้นจึงจะทำการปล่อยสินค้าไปยังที่อยู่ของผู้นำเข้าในที่สุดขั้นตอนการนำเข้าของจากจีนนั้น ต้องดูให้ละเอียดและรอบคอบก่อนการนำเข้าและต้องผ่านทางศุลกากรก่อนเสมอ

Leave a Reply

Your email address will not be published.