การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์

รับติดตั้งโซล่าเซลล์

ปัจจุบันเทรนและกระแสในการอนุรักษ์หรือประหยัดพลังงานนั้นเริ่มเกิดขึ้นและได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากการผลิตกระแสไฟฟ้าในปัจจุบันนั้นยังมีการเกิด Side Effect ที่เป็นผลพิษต่อโลกและมนุษย์อยู่ ดังนั้นแนวทางและกระบวนการทางเทคโนโลยีในสมัยปัจจุบันที่มีความก้าวกระโดดนั้นก็ได้เข้ามามีบทบาทในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ เกิดขึ้นมา อย่างเช่น แผงโซล่าเซลล์ ที่สามารถนำเอาพลังงานจากธรรมชาติอย่างแสงอาทิตย์มาเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นนวัตกรรมที่ชาญฉลาดเป็นอย่างมาก จึงได้มีองค์กรและนักลงทุนบางส่วนได้เล็งเห็นถึงอนาคตของสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้และได้ก่อตั้งและสร้างบริษัทโซล่าเซลล์ขึ้นมาอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ซึ่งก็มีฟังก์ชันต่าง ๆ มาบริการอย่างมากมายเช่น การประกันสินค้าต่าง ๆ หรือแม้แต่กระทั่งการรับติดตั้งโซล่าเซลล์ฟรี เป็นต้น 

แผงโซล่าเซลล์คืออะไร

ก่อนอื่นเราต้องมาทำความรู้จักกับแผงโซล่าเซลล์กันก่อน ความจริงแล้วการทำงานของแผงโซล่าเซลล์นี้จะอาศัยการเปลี่ยนแปลงค่าประจุเมื่อได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ โดยการเปลี่ยนแปลงของประจุนี้ก็จะถูกนำไปเก็บไว้ที่ตัวเก็บประจุ เมื่อเกิดการใช้พลังงานกระแสไฟฟ้า ตัวเก็บประจุตัวนี้ก็จะคายประจุออกและสร้างพลังงานไฟฟ้าต่อไป นี่ก็คือหลักการทำงานแบบย่อของแผงโซล่าเซลล์ 

การรับติดตั้งโซล่าเซลล์นั้นจะต้องพิจารณาถึงมุมและทิศทางของแสงอาทิตย์เป็นหลัก ส่วนใหญ่ทีมงานก็มักจะนิยมติดไว้บนหลังคา เพราะเป็นสถานที่มักจะพบเจอกับแสงแดดอยู่เป็นประจำ แต่ก็ยังมีผู้คนอีกบางประเภทที่ไม่นิยมติดไว้บนหลังคา แต่จะซื้อเป็นแผงโซล่าเซลล์มาแล้วทำการวางไปในพื้นที่ที่ตนเองนั้นยังไม่ได้ใช้สอย แต่ในกรณีนี้จะต้องมีพื้นที่มากในการที่จะสามารถสร้างพลังงานให้เพียงพอต่อการใช้งานภายในหนึ่งวัน สิ่งที่จำเป็นต้องมีในออกเดินทางไปรับการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์นั้นก็คือลูกค้าจะต้องมีอุปกรณ์อย่าง แผงโซล่าเซลล์ อินเวอร์เตอร์หรือเครื่องแปลงไฟและตัวเก็บประจุหรือแบตเตอรี่ ซึ่งทั้งสามนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ 

การรับติดตั้งโซล่าเซลล์ควรมีการคำนวณถึงปริมาณในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ด้วย โดยจะต้องมีการเว้นพื้นที่ที่ติดตั้งแผงแผงโซล่าเซลล์ไว้ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ติดตั้ง อีกทั้งยังต้องมีการคำนวณค่าไฟฟ้าที่ตนเองนั้นใช้ในแต่ละเดือนว่าตกอยู่ที่กี่กิโลวัตต์ จากนั้นจึงกลับมาคำนวณว่าแผงโซล่าเซลล์ที่เราติดตั้งนั้นสามารถสร้างพลังงานเก็บไว้ได้ประมาณกี่กิโลวัตต์ต่อหนึ่งแผ่น เพียงเท่านี้ก็จะสามารถหาจุดคุ้มทุนและคืนทุนได้อย่างไม่ยากแล้วครับ 

Leave a Reply

Your email address will not be published.